Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska

Amazing work happens when everyone enjoys the journey. This is why we at momox, Europe's leading online buying-and-selling service for books, CDs, movies, games, and fashion do everything to set you up for success. We know that your ideas grow best in a challenging environment where a team of passionate professionals from diverse backgrounds come together to think outside the box. At momox our mission is “We give your used products a new home” – join and support us in growing a sustainable re-commerce business used by millions of users.

 

YOUR MISSION

TWOJE ZADANIA

 • kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP
 • wdrażanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy i warunków środowiskowych
 • opracowywanie, wdrażanie i weryfikowanie wymaganych procedur oraz instrukcji 
 • prowadzenie szkoleń BHP i nadzór nad szkoleniami okresowymi
 • branie udziału w postępowaniach powypadkowych, analiza wypadków i potencjalnych zagrożeń
 • sporządzanie zestawień i analiz
 • ocena ryzyka zawodowego i jej aktualizacja wg potrzeb zmian w procesach
 • aktywne budowanie świadomości pracowników w obszarze BHP i środowiska
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie prowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • prowadzenie audytów
 • śledzenie aktualizacji obowiązujących przepisów
 • współpraca z kierownictwem w zakresie wdrażania najlepszych praktyk
 • reprezentowanie firmy przed organami kontroli
 • zgłaszanie i rozliczanie deklaracji dotyczących ochrony środowiska
 • zapewnienie zgodności ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi w Polsce oraz dyrektywami Unijnymi
 • przygotowywanie raportów zgodnie ze środowiskowymi wymaganiami prawnymi 
 • przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwoleń/decyzji środowiskowych
 • bieżąca współpraca z odbiorcami odpadów/prowadzenie ewidencji odpadów BDO
 • budowanie świadomości i postawy pro-eko wśród załogi

YOUR PROFILE

TWÓJ PROFIL

 • wykształcenie wyższe w obszarze BHP, ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych (inżynieria środowiska/ochrona środowiska/ekologia)
 • praktyczna wiedza z zakresu środowiskowych przepisów prawnych oraz sprawozdawczości
 • dobra znajomość MS Office
 • dobra znajomość przepisów BHP 
 • znajomość systemów zarządzania
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie logistycznej lub produkcyjnej
 • umiejętność pracy pod presja czasu
 • samodzielność, komunikatywność, dokładność i zdolności organizacyjne
 • kompetencje i doświadczenie w zakresie p-poz./p-pomoc i ochrony środowiska
 • umiejętność komunikacji na różnych szczeblach organizacji
 • samodzielność i odpowiedzialność za realizacje powierzonych zadań
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

YOU CAN LOOK FORWARD TO

 

We value diverse teams for many reasons and are happy to welcome you, independent from your nationality, ethnic origin, gender, religion, disability, age or sexual orientation. What matters to us is that you are passionate, talented, willing to learn and want to grow with us.

If you have any further questions, feel free to call: Danuta Wójcik (Recruiting), Tel:  

You can find more information about us here: momox.biz/en/career/

This is the right challenge for you? Apply now!